Giriş

Giriş

yerli uzmanlardan yararlanarak, Tose'e Sazandegi Noavar şirketi aşağıdaki alanlarda üretim birimlerinde çalışmayı düşünüyor:

1) Poliüretan, epoksi ve poliüri tipler iki bileşenli solventsiz sıvı kaplamarın üretimi

2) Soğuk bitüm ve butil kauçuk bantların üretimi

3) Boru üretici şirketlerde kaplama tesislerin kuruluşu