اهداف

اهداف

1) ارتقاء کیفی پوشش استفاده شده به نحویکه علاوه بر قیمت مناسب پاسخگوی نیاز پروژه نیز باشد

2) ارتقای طول عمر پوشش استفاده شده و کم شدن هزینه سربار پروژه در بخش پوشش

3) بهبود زمان اجرای پروژه با استفاده از پوشش های پیشرفته

4) نهادینه کردن مولفه های مهندسی ارزشی : زمان ، کیفیت و هزینه در تمامی پروژه های در دست اجرا

5) ارتقای تجهیزات و تکنولوژی های به کار رفته در صنعت پوشش و روز آمد کردن ماشین آلات و تجهیزات به کار گرفته شده

6) استفاده از پوشش های مقاوم در برابر خوردگی در پروژه های در حال اجرا جهت افزایش طول عمر حداقل 20 ساله آنها

قسمت های دیگر

  • executive-services-fa