دستاوردها

دستاورد ها

1) معرفی اولین دستگاه های اجرای پوشش دو جزئی مایع بدون حلال به صنعت شامل : VR Coting Cheeta , WIWA Duomix 333 , Grace Reactor HXD3 

2) معرفی اولین دستگاه های پاشش لوله ها با اقطار کم ( تا زیر 2 )

3) نصب دستگاه شات بلاست داخلی در داخل کارخانه لوله و تجهیزات سدید تا قطر 3200 میلیمتر برای اولین بار در کشور 

4) اجرای پوشش کامپوزیتی FRP  جهت مقاوم سازی خط انتقال آب دریا در شرکت فلات قاره برای اولین بار در شناور سورنا ( Fsu)

قسمت های دیگر

  • executive-services-fa