معرفی

معرفی

واحد خدمات ساخت شرکت پوشش سازندگان نوآور متشکل از متخصصین و مهندسین با تجربه می باشد که در یک دهه اخیر با اتکا به نیروهای مجرب و متخصص خود گام های بزرگی را در راستای اجراي طيف وسيعي از پوششهاي گرم و سرد تک جزئي و دوجزئي در محل پروژه و بر روي سطوح داخلي و خارجي لوله ها و مخازن و اجراي انواع عايقها و نوارهاي سرد برداشته است.

قسمت های دیگر

  • construction-services-fa