اهداف

اهداف

واحد خدمات مهندسی شرکت پوشش سازندگان نوآور اهداف ذیل را دنبال می نماید:

*تحجیم سنگ معدنی پرلیت با استفاده از کوره های سیار

*نصب پلی ایزو سیانوریت و سلولار گلاس بر روی لوله ها ومخازن کروی 

*اجرای PIR و PU به صورت پاششی و تزریقی 

*بر پائی کارگاه های تمام اتوماتیک در پالایشگاه ها

*ترمیم کامپوزیتی سطوح با خوردگی تا 80 درصد دیواره(این ایتم بصورت هایپر لینک قرار گیرد و توضیحات ذیل با کلیک بروی ایتم در یک پنجره جدید کوچک باز شود)

خوردگي عامل اصلي تخريب فلزات است كه هزينه‌هاي هنگفتي را به دنبال دارد. مطلب زير كه در شمارة 2 مجلة كامپوزيت انتشار يافته است، به روش ارزاني براي مقابله با اين پديده در خطوط لولة انتقال گاز با استفاده از صفحات كامپوزيتي، اشاره دارد:

اهميت: 

تأمين سوخت، يكي از مسايل اساسي هر كشور بوده و انتقال ارزان و مطمئن آن مساله-اي قابل تامل است. يكي از راه‌هاي سريع، مطمئن و پيوسته در انتقال گاز (به عنوان سوخت) استفاده از لوله‌كشي سراسري است. در بعضي از شرايط لازم است، خطوط لازم براي انتقال گاز از مناطق شوره زار با خاصيت اسيدي بالا و يا مناطق مرطوب و خورنده نيز عبور كند. اين شرايط باعث خوردگي و فساد تدريجي لوله مي‌شود. 

براي دور نگه داشتن لوله از محيط و شرايط خورنده، راه‌هايي چون حفاظت كاتدي و عايق‌کاری سطح لوله‌هاي فولادي را مي‌توان به كار برد. ولي با وجود اين تدابير، گاه پيش مي‌آيد كه لوله به قدري خورده شود كه ضخامت آن از ضخامت مطمئن طراحي پايين‌ترآمده است.

در اين زمان بر اساس روش سنتي رايج، بخش خورده شده را از خط خارج كرده و با لوله‌اي سالم جايگزين مي‌كنند كه اين راه مستلزم قطع گاز در لوله، بريدن بخش خورده شده و جوشكاري پس از جايگزيني است. به اين ترتيب مقداري سوخت به هدر رفته و در محيط كاري باقي مي‌ماند و گاهي سبب انفجار در مرحلة جوشكاري خواهد شد. 

با توجه به مسائل و مشكلات مطرح شده استفاده از يك روش بهتر، لازم به نظر مي-رسد. روش تقويت لوله‌هاي انتقال با مواد كامپوزيت، راهي مطمئن و ارزان (جدول 1) است. 

تقويت با لايه‌هاي كامپوزيتي:

در اين روش از لايه‌هاي كامپوزيت با الياف شيشه استفاده مي‌شود. زاويه‌هاي الياف و تعداد لايه‌ها با توجه به فشار، استانداردهاي طراحي و مقدار و وسعت خوردگي در لوله محاسبه مي‌شود. رزين مناسب نيز با توجه به شرايط شيميايي و حرارتي محل برگزيده شده و به‌كار برده مي‌شود 

لايه‌هاي كامپوزيت به‌صورت پارچه‌هايي تهيه شده، در محل با رزين آغشته شده و به وسيلة كارگران متخصص با زاويه‌هاي استاندارد، به روش پيچش روي لوله‌اي كه سطح آن از پيش آماده شده پيچيده مي‌شود. 

برتري‌ها: 

1- در اين روش، هزينه‌هاي مربوط به جوشكاري و قطع گاز در لوله حذف مي‌شود. 

2- اين روش قابليت بازگرداندن لوله‌هاي خورده شده به وضعيت اوليه طراحي را دارا است و هم‌چنين از خوردگي آنها در آينده جلوگيري مي‌كند. 

3- خطوط لوله به هنگام تعمير مي‌توانند در شرايط و فشار كاري معمولي خود، كار كنند و نيازي به قطع گاز نيست. هم چنين در اين روش گاز به هدر نخواهد رفت. 

4- به علت وزن كم مواد كامپوزيت، نصب آن بسيار راحت است و تعمير به وسيلة دو نفر بدون نياز به لوازم و دستگاه‌هاي ويژه انجام مي‌شود. 

5- چون در اين روش نيازي به قطع گاز، تكه تكه كردن لوله و جوشكاري نيست در زمان هم صرفه جويي خواهد شد. 

جدول (1) مقايسة اين دو روش را نشان مي‌دهد. اعداد و ارقام ارايه شده بر اساس هزينه‌هاي مصرف شده پس از جايگزيني 16 كيلومتر لوله به روش سنتي و تعمير همين مقدار لوله با روش ارايه شده است. اين پروژه توسط موسسة كامپوزيت ايران انجام شده است. 

تحليل: 

با توجه به جدول فوق اين روش نسبت به روش‌هاي قبلي به صرفه‌تر است. ميزان صرفه جويي رقم بالايي را به خود اختصاص داده است. با توجه به اينكه صنعت گاز در كشور رو به گسترش است و گازرساني به مناطق مختلف در حال انجام است، ضمناً خط انتقال گاز ايران به تركيه راه اندازي شده است و خط لولة انتقال گاز ايران به هند نيز در دست بررسي است، توجه به اين تكنولوژي مي‌تواند صرفه‌جويي زيادي در هزينه‌هاي تعمير و نگهداري خطوط انتقال گاز براي كشور داشته باشد. حتي مي‌توان اين خدمات را براي كشورهاي وارد كنندة گاز نيز انجام داد. توجه به اين روش براي نگهداري خطوط انتقال نفت و آب در صورت امكان، خالي از فايده نخواهد بود كه توجه مسئولان را در اين زمينه مي‌طلبد و انجام تحقيقات بيشتر را گوشزد مي‌نمايد.

*اجرای اتوماتیک پوششهای جزئی

*اجرای انواع پوشش ها بوسیله دستگاه های پاشش 360 درجه

 

*اجرای پوششهای پلی اورتان با دستگاه های پاشش AIRLESS

قسمت های دیگر

  • construction-services-fa